top of page

Algemene Voorwaarden

1. Eigen risico en aansprakelijkheid

1.1 De deelnemer aan een les oefent op eigen risico. Bij twijfel aan zijn of haar gezondheid wordt de deelnemer geadviseerd om een huisarts of specialist te raadplegen.
1.2 Voorafgaande aan de les dient de deelnemer relevante blessures, aandoeningen, een eventuele zwangerschap en medicijngebruik te melden aan de docent. Dit voor eigen veiligheid van de deelnemer gedurende de les.
1.3 Esther Stapelbroek Yoga & Coaching is niet verantwoordelijk voor schade en/of verlies van eigendommen van de deelnemer, noch voor enige vorm van lichamelijk letsel voor, tijdens of na een les.

2. Strippenkaart en betaling

2.1 In geval van strippenkaart dient de deelnemer vooraf te betalen voor de strippenkaart. De strippenkaart is aan te schaffen via email of persoonlijk contact met Esther Stapelbroek Yoga & Coaching.
2.2 Proeflessen en losse lessen kunnen contant of via een Tikki na de les worden betaald. Er is geen pin aanwezig.
2.3 De strippenkaart geeft het recht om binnen de geldigheidsduur van 3 maanden, een of meerdere keren per week een les te volgen waarvoor de deelnemer is aangemeld.
2.4 Een yoga-strippenkaart is persoonlijk en niet overdraagbaar.
2.5 Een proefles kan slechts eenmalig aangeschaft worden.
2.6 Voor de actuele Tarieven zie 'tarieven' op de website.

3. Restitutie, verlenging en opzegging:

3.1 Indien de deelnemer een les mist en zich uiterlijk 1 uur van te voren heeft afgemeld kan de les worden ingehaald op een ander tijdstip, binnen de geldigheidsduur van de strippenkaart.
3.2 Indien deelnemer geen gebruik maakt van het recht van deelneming aan de lessen binnen de geldigheidsduur vindt er geen restitutie plaats van het lesgeld en komen de niet gevolgde lessen te vervallen.
3.3 Over betaalde lesgelden wordt geen restitutie verleend.
3.4 Verlengen van een strippenkaart is alleen mogelijk wanneer de deelnemer langdurig ziek is. Dit gaat altijd in overleg en dient tijdig te worden doorgegeven/overlegd per e-mail.
3.5 Om lessen in te halen wordt een strippenkaart niet verlengd.

4. Gebruik studio

4.1 Het dragen van schoeisel in de yoga-studio is niet toegestaan.
4.2 In de studio zijn yogamatten aanwezig voor gebruik, deze dienen na de les schoon gemaakt te worden.


5. Feest- en vakantiedagen en annulering van lessen:

5.1 Op feestdagen is de Esther Stapelbroek Yoga & Coaching gesloten (mits anders aangegeven).
5.2 Tijdens schoolvakanties is Esther Stapelbroek Yoga & Coaching in principe geopend, wellicht met een aangepaste vakantierooster.
5.3 Zowel vakantierooster als ook de eventuele vakantiesluiting van de Esther Stapelbroek Yoga & Coaching wordt aangegeven op de website.
5.4 Tijdens een langere sluiting (een week of langer) of vanwege ziekte of onvoorziene omstandigheden, zal de geldigheidsduur van de strippenkaart worden verlengd met het aantal weken dat er geen les kan worden gegeven. Voor enkele dagen worden kaarten niet verlengd, de eventueel gemiste les kan op een andere dag worden ingehaald.

6. Wijzigingen lesrooster, prijzen

6.1 Esther Stapelbroek Yoga & Coaching behoudt zich het recht voor om haar prijzen aan te passen. Aanpassingen van de prijzen zal worden gecommuniceerd via de website.
6.2 Esther Stapelbroek Yoga & Coaching behoudt zich het recht voor de indeling van het lesrooster voor wat betreft tijden, soort lessen en docent te wijzigen.

7. Uitsluiting

7.1 Esther Stapelbroek Yoga & Coaching behoudt zicht het recht voor uitsluiting van deelname aan een les indien de deelnemer zich niet aan het studioreglement houdt.
7.2 Esther Stapelbroek Yoga & Coaching heeft het recht om een klant de les te weigeren indien de lichamelijke en/of geestelijke toestand van dien aard is dat het onverantwoorde risico’s met zich mee brengt.

8. Persoonlijke gegevens

8.1 De persoonlijke gegevens van de deelnemer zijn strikt vertrouwelijk en worden uitsluitend voor administratieve doeleinden gebruikt.
8.2 Wijzigingen in de persoonlijke gegevens van de klant dienen per omgaande aan Esther Stapelbroek Yoga & Coaching te worden doorgegeven.

9. Wijzigingen door Esther Stapelbroek Yoga & Coaching

9.1 Esther Stapelbroek Yoga heeft te allen tijde het recht het reglement te wijzigen.
9.2 Het geldende reglement en de voorwaarden zijn na te lezen op de website.
9.3 Esther Stapelbroek Yoga heeft te allen tijde het recht om prijswijzigingen door te voeren.
9.4 In alle onvoorziene gevallen beslist Esther Stapelbroek Yoga.

Voorwaarden: Tekst
bottom of page